Tükrük Bezi Kanseri

19.03.2021
990
Tükrük Bezi Kanseri

Tükrük, yiyecekleri sindirme sürecine başlayan enzimleri içerir. Ayrıca ağız ve boğaz enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olan antikor ve diğer maddeleri de içerir.

En büyük tükürük bezleri olan parotis bezleri kulakların hemen önündedir. Tükürük bezi tümörlerinin yaklaşık % 70’i burada başlar. Bu tümörlerin çoğu iyi huyludur (kanser değildir), ancak kötü huylu tükürük bezi tümörlerinin çoğu parotis bezinden başlar.

Submandibular bezler daha küçüktür ve çene altındadır. Tükürük salgısını dilaltına boşaltırlar. Bu tümörlerin yaklaşık yarısı kanserdir.

En küçük tükürük bezi olan sublingual bezler, ağız tabanının altında ve dilin her iki tarafının altındadır. Bu bezlerde başlayan tümörler nadirdir.

Benign Tükrük Bezi Tümörleri

Tükürük bezi tümörlerinin çoğu iyi huyludur – yani kanser değildirler ve vücudun diğer bölgelerine yayılmayacaklardır. Bu tümörler neredeyse hiçbir zaman yaşamı tehdit etmemektedir.

Adenomlar, onkositomlar, Warthin tümörleri ve benign mikst tümörler (pleomorfik adenomlar olarak da bilinir) gibi isimlerle birlikte pek çok tipte tükürük bezi tümörleri vardır.

Benign tümörler hemen hemen her zaman ameliyatla iyileşir. Çok nadiren, uzun bir süre tedavi edilmezse veya tamamen çıkarılmamış ve geri dönmezlerse kansere dönüşebilirler. Tam olarak benign tümörlerin nasıl kansere dönüştüğü net değildir.

Pleomorfik adenomların kanserleşme olasılığı %1-3’tür.

Maling Tükrük Bezi Tümörleri

Birçok tipte tükürük bezi kanseri vardır. Normal tükürük bezleri birçok farklı hücre türünden oluşur ve tümörler bu hücre tiplerinden herhangi birinde başlayabilir. Tükürük bezi kanserleri, mikroskop altında görüldüklerinde en çok benzeyen bu hücre tiplerine göre adlandırılır.

 • Mukoepidermoid karsinom
 • Adenoid kistik karsinom
 • Adenokarsinomlar
 • Malign mixt tümor(pleomorfik adenom ex carcinoma)

Genellikle, kanserlere bir mikroskop altında bakıldığında ki görünüme göre tükürük bezi kanserlerine bir derece (1 ila 3 veya alçaktan yükseğe) verir. Derece, ne kadar hızlı büyüyeceğine ve yayılacağına dair kaba bir fikir verir.

Derece 1 kanserleri (düşük dereceli veya iyi diferansiye olarak da adlandırılır) normal tükürük bezi hücrelerine çok benzemektedir. Yavaş büyürler ve iyi bir sonuca sahiptirler (prognoz).

Derece 2 kanserler (aynı zamanda orta dereceli veya orta derecede diferansiye olarak da adlandırılır), grade 1 ve grade 3 kanserleri arasında bir görünüm ve görünüme sahiptir. Derece 3 kanserler (aynı zamanda yüksek dereceli veya kötü diferansiye olarak da adlandırılırlar) normal hücrelerden çok farklı görünürler ve sıklıkla hızla büyürler ve / veya yayılırlar. Bu kanserler için görünüm genellikle düşük dereceli kanserler kadar iyi değildir.

Risk Faktörleri :

Bir risk faktörü, kanser gibi bir hastalığa yakalanma şansınızı etkileyen herhangi bir şeydir. Farklı kanserlerin farklı risk faktörleri vardır. Sigara içmek gibi bazı risk faktörleri değiştirilebilir. Diğerleri, bir kişinin yaşı veya aile geçmişi gibi, değiştirilemez.

Bir kaç risk faktörünün, bir kişinin tükürük bezi kanserine yakalanma olasılığını arttırdığı bilinmektedir.

 • Yaşlılık
 • Erkek cinsiyeti
 • Radyasyona maruz kalma
 • İşyerinde belirli radyoaktif maddelere maruz kalmak, tükürük bezi kanseri riskini de artırabilir.
 • Aile öyküsü
 • Tütün ve alkol kullanımı
 • Diyet
 • Cep telefonu kullanımı

Bir çalışma ağır cep telefonu kullanıcıları arasında parotis bezi tümörlerinin artmış riskini ortaya koymuştur. Bu çalışmada, görülen tümörlerin çoğu benign (kanser değil) idi. Bu konuya bakan diğer çalışmalar böyle bir bağlantı bulamamıştır. Bu alandaki araştırmalar halen devam ediyor.

Belirtileri:

 • Ağzınızda, yanağınızda, çenenizde veya boynunuzda bir şişlik
 • Ağzınızdaki yanak, yanak, çene, kulak veya boyundan uzak olmayan ağrı
 • Yüzünüzün veya boynunuzun sol ve sağ taraflarının boyutu ve / veya şekli arasındaki fark
 • Yüzünüzün bir kısmında uyuşma
 • Yüzünüzün bir tarafında kasların zayıflığı
 • Ağzınızı yaygın olarak açmada sorun
 • Bir kulaktan sıvı boşaltma
 • Yutma problemi

Cerrahisi :

Cerrahi genellikle tükürük bezi kanserleri için ana tedavidir. Doktorunuz tamamen çıkartabileceğine inanırsa, muhtemelen kanseriniz ameliyatla tedavi edilir. (Yani, kanser rezektabl ise.) Kanserin rezektabl olup olmadığı, büyük ölçüde yakın yapılara ne kadar uzandığına bağlıdır, fakat aynı zamanda cerrahın beceri ve deneyimine de bağlıdır.

Çoğu durumda, kanser ve etrafındaki tükürük bezinin bir kısmı veya tamamı çıkarılacaktır. Yakındaki yumuşak doku da alınabilir. Amaç, çıkarılmış tümörün dış kenarlarında (kenarda) hiçbir kanser hücresinin olmamasıdır. Kanser yüksek dereceli (daha hızlı büyüyüp yayılma olasılığı daha yüksekse) veya eğer lenf nodlarına yayılmışsa, boynun aynı tarafındaki t lenf bezleri boyun diseksiyonu (aşağıda açıklanmıştır) adı verilen bir işlemde çıkarılabilir.

Kaynak: www.cancer.org

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.