Kürtaj Zamanını Geçirmemek Neden Önemlidir ?

Yeni bir bebek  dünyaya getirmek heyecan vericidir. İstenilen, arzu edilen bir gebeliği idame ettirmek müthiş haz ve doyum sağlamaktadır.

28.01.2023
315
<strong>Kürtaj Zamanını Geçirmemek Neden Önemlidir ?</strong>

​Yeni bir bebek  dünyaya getirmek heyecan vericidir. İstenilen, arzu edilen bir gebeliği idame ettirmek müthiş haz ve doyum sağlamaktadır. Bazı durumlarda gebeliğin devamı yaşantınızı katlanılmaz zorluk & mücadeleler ile baş başa kalmanıza sebep olabilir. Sizde  ciddi bir  hastalık var ise, bu hastalığınız sizin sağlık durumunuzu daha da bozabilir, sonraki nesiller için bile hastalıklara sebep verebilir. Yani gebelik; seçim & kararların önem arz ettiği bir dönemdir.

​10 haftanın üzerinde kürtaj ülkemizde yasaktır. Fakat belli şartlar hasıl olduğunda bu kesin kural esnetilebiliyor, hukuk medeniyetimiz kadını mutlak ablukaya alacak kadar katı ve sert değildir.  Bu esnemeyi ”sağlık kurulu kararı” , laboratuar ve tetkikler yapıldıktan sonra,   uygun bulunursa alınmaktadır. Türkiye’de gebeliğin sonlandırılması için belli bir, aşılmaması gereken kanuni süre vardır. Bu sürenin geçirilmesinde – aşılmasında kürtaj yani bebek aldırma riskleri de dikkate alındığı için hamilelik sonlandırılmaz. Fakat gebeliğin devamı annenin veya bebeğin ve sonraki nesillerin sağlığını tehdit ederse yasal sınırlar kürtaj yapan doktorlar tarafından esnetilir. Unutulmaması gereken şey; her jinekolog doktor kürtaj şahsi veya manevi nedenler ile yapmamaktadır. Gebeliğinizde veya bebeğinizde, sizde sorun olsa dahi bazı hekimler kürtaj yapmak istemezler, bu onların vicdani seçimidir, bu yaklaşım her hangi bir suç unsuru veya eksiklik içermemektedir, kişisel tercihtir.

​Fakat gebelik sonlandırma yani kürtaj müdahalesi , anne için hayati bir risk taşıyorsa , sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor ise sağlık kurulu raporu ile kürtaj yapan doktorlar tarafından işlem yapılabilir. Bebeğin hayatını olumsuz etkileyecek ve sonraki nesilleride etkileyecek durumlar içinde geçerlidir. Bu durumlar şunlardır;

A – Doğum Ve Kadın Hastalıklarına Bağlı Kürtaj Nedenler Nelerdir?

1) Daha önceki major(büyük) uterin (rahim) harabiyet ve hasarları

a) Sezeryan ameliyatı (özellikle klasik sezeryan olmuş olanlar)

b) Miyomektomi geçirilmiş olması

c) Uterus rüptürü (rahim yırtılması öyküsü olanlar)

d) Geniş perforasyon (emmet yırtığı, önceki doğum hasarı olan servikal hasarlar )

e) Geçirilmiş vajinal plastik operasyonlar (rahim sarkması, idrar kaçırma , mesane sarkması gibi)

2) Rekürren preeklampsi – eklampsi (gebelik zehirlemeleri)

3) İzoimmünizasyon (kan uyuşmazlıkları)

4) Mole hidatidiform (gebelikteki plasental tümörler, üzüm gebelikleri)

B – Ortopedik Nedenlere Bağlı Kürtaj  Nelerdir?

1) Osteogenezis imperfekta (artmış kemik frajilitesi ve düşük kemik kitlesi)
2) Ağır kifoskolyoz (şiddetli düzeyde kamburluk )
3) Doğumu güçleştiren osteomiyelit ( kemik iltihabı, enfeksiyon )
4) Faaliyet halinde bütün mafsalları(eklemleri) ilgilendiren osteoartiküller hastalıklar (diz ekleminin bozulması, kalça ekleminin bozulması)

C – Kan Hastalıklarına Bağlı Kürtaj  Nedenleri Nelerdir?

1) Lösemi
2) Kronik anemiye (kansızlığa) neden olan hastalıklar
3) Lenfomalar
4) Pıhtılaşma defektleri ( kanama bozuklukları )
5) Hemolitik sarılıklar (Böyle bir durumda karaciğer yüksek seviyedeki bilirubin ile başa çıkamaz. Hemoliz olarak bilinen bu durum ölümcül olabilir )
6) Agranülositozis (Kemik iliğinde granülosit akyuvar yapımının durması ve kanda granülosit bulunmaması olayı )
7) Tromboembolik hastalıklar (felçler, kap krizleri, beyin kanaması öyküsü, damar tıkanıklıkları, varisler, pelvik konjesyon sendromu)
8) Hemoglobinopatiler ve thalasemi sendromları (ağır klinik ve hematolojik bozukluğa neden olan)
9) Gamaglobulinopatiler

D – Kalp Ve Dolaşım Sistemi Hastalıklarına Bağlı Kürtaj  Nelerdir?

1) Doğumu engelleyen konjenital ve akkiz kalp Hastalıkları
2) Kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, miyokarad enfarktüsü aşikar koroner yetmezliği, arteriyel sistem anevrizmaları
3) Ağır tromboflebitler ve lenfatik sistem hastalıkları
4) Ağır bronşektaziler
5) Solunum fonksiyonunu bozan kronik akciğer hastalıkları

E – Böbrek Hastalıklarına Bağlı Kürtaj  Nelerdir?


1) Akut ve kronik böbrek hastalıkları

F – Göz Hastalıklarına Bağlı Kürtaj  Nelerdir?


1) Retina dekolmanı
2) Renal hipertansif ve diyabetik retinopatiler

G – Endokrin Ve Metabolik Hastalıklarına Bağlı Kürtaj  Nelerdir?


1) Feokromositoma (böbrek üstü bezi tümörü)
2) Adrenal hiperfonksiyon ya da yetmezliği (cushing sendromu, addison  hastalığı)
3) Kontrol altına alınamayan hipotiroidi veya hipertiroidi (kontrolsüz guatr hastalıkları)
4) Paratiroid hiperfonksiyon ya da Paratiroid yetmezliği
5) Ağır hipofiz hastalıkları

H – Sindirim Sistemine Bağlı Kürtaj Nedenler


1) Gebeliğin devamını engelleyen sindirim organları hastalıkları

İ) İmmünolojik (bağışıklıksal) Nedenlere Bağlı Kürtaj  Nelerdir?

1) İmmün yetmezliği hastalıkları

2) Kollajen doku hastalıkları

J – Bütün Malign Neoplastik Hastalıklarda (kanserlerde) Kürtaj Yapılır !

K – Nörolojik Nedenlere Bağlı Kürtaj  Nelerdir?


1) Grand mal epilepsi ( aktif epilepsi olması )
2) Multipl skleroz (ms hastalığı)
3) Muskuler distrofi ( ilerleyici güçsüzlüğe ve kas kütlesi kaybına neden olan bir grup hastalığa verilen isimdir )
4) Hemipleji ve parapleji ( yani felç geçirmiş olmak)
5) Gebeliğin devamını engelleyen ağır nörolojik hastalıklar

L – Ruh Hastalıklarına Bağlı Kürtaj  Nedenleri Nelerdir?


1) Oligofreni (zeka geriliği, zeka kıtlığı)
2) Kronik şizofreni ( esasında akut şizofreni , histeride buna girebilir)
3) Psikoz manyak depresif (pmd)
4) Paranoya
5) Uyuşturucu bağımlılıkları (esrar, kokain, metamfetamin, …) Ve kronik alkolizm( gebelikte alkol için güvenli bir doz – miktar yoktur, 1 damla ile kronik içicilik; fetusta aynı etkiyi yaratabilir)

M – Enfeksiyon Hastalıklarına Bağlı Kürtaj Nelerdir?


1) Teratojen intra üterin enfeksiyonlar
​a) Kızamıkçık
​b) Toksoplazmozis
​c) Sitomegalovirus
​d) Herpes virus grubu hastalıklar
2) Cüzzam
3) Sıtma
4) Frengi (sifilis)
5) Brusella ve diğer ağır kronik enfeksiyonlar (rahimin kronik enfeksiyona maruz kalması)

N – Konjenital Nedenlere Bağlı Kürtaj  Nelerdir?

1) Marphan sendromu
2) Mesane ekstrofisi ( idrar torbasının cilde açık olması)
3) Down sendromu (trizomiler)
4) Sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek diğer herediter hastalıklar
5) Gonadlara zararlı röntgen ışını ve ilaç
6) Teratogenik ilaçlar
7) Nörofibromatozis

​Bu listede sıralanmış durumlar var ise gebelik haftasını geçirmemek, kürtaj düşünüyor iseniz gebeliği büyütmemek en iyisidir. Çünkü 10 haftanın üzerinde ki kürtajlarda rahim hasar alabilmektedir. Unutmayın annenin hastalanarak çıktığı bir gebelikte bebeğin sağlıklı olması zordur.

​Gebeliğin sona erdirilmesi amacı ile gerçekleştirilecek kürtaj ;  son adet tarihinden itibaren 10 haftanın dolması ile yasal sınır da doldurulmuş olur. Son adet tarihini  adetin başlandığı birinci gün, ilk gün olarak kabul etmek gerekir. Yasal sınır dolduktan sonra anne ve/veya baba izni ve isteği olsa dahi kürtaj işlemi Muğladahil Türkiye’de hiç bir yerinde yapılamamaktadır.


​Her kadın diğerinden farklıdır. Gebelik haftasını geçirmek, sizi zor bir sürece sokabilir. Çok sayıda bürokratik işlem ile uğraşmak zorunda kalabilir, hatta ret cevabı da alabilirsiniz.Bundan dolayı regl gecikmesi olduğunda jinekolog hekimmuayenesi hemen olunuz. Özel bir durumunuz ve çekinceniz varsa özel muayenehaneler sizin için daha rahat olabilir ve Hekime durumunuzu daha rahat vede mahremiyet sınırları içerisinde ifade edebilirsiniz.

​Regl olacam, biraz daha bekleyeyim diye gününüzü (kürtaj zamanını) geçirmeyiniz. Özel bir durumunuz varsa; utanmanıza – çekinmenize gerek yoktur. Jinekolog Hekime açık & dürüst olun.Özel durumunuz olsa bile rahat olunuz,  Hekimlik sır tutma mesleğidir. Bazen kadın gebeliğin sebep  olduğu ruh hali içerisinde, takıntılı  davranış kalıbına kapılarak; en ucuz kürtaj yapan yeri  veya kürtaj fiyatını internet üzerinden ararken veyahut kürtaj yapan yerlerden edindiği kürtaj ücretlerini sıralarken – kendince listelerken (daha ucuzunu bulma dürtüsü ile); yasal kürtaj süresini geçirebilmektedirler ve bu çok sık karşılaşılan bir  durumdur. 

​Yukarıdaki  listede verilen sebepler sizde yoksa veya sağlık kurulu tarafından kürtaj talebiniz ret oldu ise bu kararın iptali için mahkemeye gidebilirsiniz, fakat ülkemizde dava sonuçlanana kadar, sizin doğum yapmış olma durumunuz daha gerçekçi olacağından; lütfen adet yani regl yani adet olmadığınızda ”beklemeksizin – hemen” bulunduğunuz yere en yakın jinekologdoktora muayene olunuz. Üst limit olan 10 haftanın üzerinde olmayan gebeliklerin kürtajı serbesttir. Ultrasonda yeni yeni  görülmeye başlayan 4 hafta gebelik kürtajı serbesttir. Yolk Sac kesesinin oluştuğu 5 hafta gebelik kürtajı aynı şekilde serbesttir. Kalp atımının yeni yeni başladığı 6 hafta gebelik kürtajı ile 7 haftalık gebelik kürtajı aynı şekilde yasal problem yoksa serbesttir.  Gebelik büyümeye başladıkça kürtajın riskleri artmaya başlar; 9 hafta gebelik kürtajı 8 hafta gebelik kürtajından daha zordur ama burada da yasak yoktur. Fakat buralar Jinekolog Hekimlerin kürtaj yapmak istemediği sınırlardır. 

Bakın Bu Çok Tehlikelidir;

Ucuz Kürtaj Şeklinde Bir Şehirden Başka Bir Şehire Giden – Gelen Kişiler Olmaktadır. Kürtaj İşlemi Esnasında; Jinekolog Doktor Çok Dikkatli – Nazik İşlem Uygulasa Dahi;

• Rahim Delinebilir,

• Barsaklarınız Yırtılabilir,

• İdrar Keseniz Delinebilir,

• Ani Bir Kanama Başlayabilir.

• İlaç Allerjisi Gelişebilir.

Böyle İstenilmeyen Bir Komplikasyon Olduğunda; Yardım İsteyebileceğiniz , Yardım Edecek, Size Mukayet Olacak, Sahip Çıkacak Yakınlarınızın Olmaması Sizi Çok Ciddi Bir Durum İle Baş Başa Bırakır. Lütfen Böyle Bir Duruma Düşmeyiniz.

Ansızın! Tekrar Doktora Gitmen Gerekebilir

• Kürtaj İşlemini Yapan Hekime; İleri Günlerde , Bir Komplikasyon Geliştiğinde Tekrar Gitmeniz Gerekebilir. Yada Sizi Jinekolog Hekim Çağırabilir.

• Bundan Dolayı, Yaşam Alanınızdan ( Evinizden ) Uzakta Olan Bir Hekime – Hastaneye Kürtaj Cerrahi İşlemi İçin Gitmemeniz (Tercih Etmemeniz ) Sizin Menfaatinizedir.

• Çünkü Gece Yarısı , Acil Gideceğiniz Başka Bir Hekim, Cerrahi İşlemi Yapan; Uzakta – Başka Şehirde Bulunan Hekime Yada Hastaneye Gitmenizi ( Ameliyatını Yapan Doktora Git Yaklaşımını) Tavsiye Edebilir.

• Zorda Kalabilirsiniz !

• Dönüş Yolunda ( Otobüste, Trende, Uçakta ) Kanamanız Başlayabilir, Fenalık Geçirebilirsiniz.

• İnsanlar Sizdeki Fenalaşma Sebebini Anlayana Kadar Hasar Almış Olabilirsiniz.

• Çok Zor Anlar Yaşayabilirsiniz !

​Kadınlar standart değildir. Her kadın birbirinden farklı olduğu gibi bir kadının  her gebeliği de birbirinden farklıdır. Kendinizi başka insanlar ile  eş , aynı, bir, standart bilmeyiniz, kabul etmeyiniz.   Gebelikler standart değildir.  Geçmişte ​basit olan size ; şimdi ağır gelebilir.  Komşunun, ​arkadaşının dayandığına; sen dayanamayabilirsin. Kürtaj düşünen kadın ilk  önce, jinekolojik muayene olmalıdır. Kürtaj olmadan önce jinekolojik muayene olmak çok önemlidir. Kürtaj işlemini yapacak hekimin; sizi jinekolojik muayene etmesi gereklidir. Başka bir doktorun muayenesi ile cerrahi girişim kararını Hekimler vermek istemezler. Kürtaj için ”kendinizi ve Hekimleri”  zorda bırakmayacak zamanlamayı iyi yapmak, bekleyerek – amlamsız arayışlara girmemek, durumunuzu kaotik – komplike yapmamak; en iyiolandır.

Jinekolog Op.Dr.Mesut Bayraktar

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı

Mesleğini serbest icra eden özel hekim

Ortaca/Muğla

Kadın hasta ise evde huzur yoktur

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.