Disleksi Bireyler Neleri Karıştırabilir?

Disleksi, bir kişinin okuma, yazma, kelime ve cümleleri anlama konusunda güçlük çektiği bir öğrenme bozukluğudur.

05.06.2023
110
Disleksi Bireyler Neleri Karıştırabilir?

Disleksi, bir kişinin okuma, yazma, kelime ve cümleleri anlama konusunda güçlük çektiği bir öğrenme bozukluğudur. Bu durum, beyindeki dil işleme alanlarının farklı çalışması nedeniyle ortaya çıkabilir.

Disleksik bireyler, farklı sembollerin anlamlarını karıştırma eğilimindedirler. Bu semboller harfler, sayılar, semboller, renkler veya diğer görsel simgeler olabilir. Ayrıca, disleksik bireyler, kelime ve cümleleri anlamakta zorluk çekebilirler. Bu nedenle, aşağıdaki sembollerin karıştırılması yaygın bir disleksi belirtisi olabilir:

 • Harfler: Disleksik bireyler, benzer şekilli harfleri karıştırabilirler. Örneğin, b ile d, p ile q, m ile n gibi harfler benzer şekle sahiptir; bu nedenle disleksik bireyler arasında karıştırılabilir.
 • Kelimeler: Disleksik bireyler, benzer şekle sahip veya benzer seslere sahip kelimeleri karıştırabilirler. Örneğin, “kara” ile “para”, “sinek” ile “simit” gibi kelimeler disleksik bireyler arasında karıştırılabilir.
 • Cümleler: Disleksik bireyler, kelime veya cümleleri anlamakta zorluk çekebilirler. Cümlelerin anlamını anlamakta zorlandıkları için, cümlelerin parçalarını karıştırabilirler. Bu, bir cümlenin anlamının tamamen değişmesine neden olabilir.
 • Sayılar: Disleksik bireyler, sayıları ve sembollerini karıştırabilirler. Örneğin, 9 ile 6, 5 ile 3, 7 ile 1 gibi semboller disleksik bireyler arasında karıştırılabilir.
 • Renkler: Disleksik bireyler, benzer renklere sahip olanları karıştırabilirler. Örneğin, mavi ile mor, sarı ile yeşil, turuncu ile kırmızı gibi renkler disleksik bireyler arasında karıştırılabilir.

Bu sembollerin karıştırılması, disleksik bireylerin günlük yaşamlarında zorluk çekmelerine neden olabilir. Bu nedenle, disleksi olan bireylerin, öğrenme ortamlarının ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Eğitim materyalleri, öğretim teknikleri ve sınavlar, disleksi olan öğrencilere uygun şekilde düzenlenmelidir. Bu, disleksik bireylerin potansiyellerini tam olarak kullanmalarını ve başarılarına katkıda bulunacaktır. Öğretmenler ve eğitimciler, disleksi konusunda farkındalık sahibi olmalı ve öğrencilere destek sağlamak için uygun stratejiler kullanmalıdır.

Disleksi olan bireyler için bazı destekleyici önlemler şunları içerebilir:

 • Özel öğretim materyalleri: Disleksiye uygun öğretim materyalleri, metinleri daha anlaşılır hale getirmek için büyük yazı tipleri, net aralıklar ve renkli vurgular gibi özellikler içerebilir. Ayrıca, görsel materyaller, resimler, grafikler ve görsel desteklerle bilgilerin daha kolay anlaşılmasını sağlayabilir.
 • İşitsel destek: Öğrencilere konuşma ve dinleme odaklı etkinlikler sunmak, bilgileri işitsel olarak anlamalarına yardımcı olabilir. Sınıf içindeki konuşmaları kaydetmek veya sesli kitaplar kullanmak, disleksi olan öğrencilerin materyalleri daha iyi kavramalarına yardımcı olabilir.
 • Dikkatli ve net talimatlar: Öğretmenler, talimatları açık, net ve basit bir şekilde iletmelidir. Öğrencilere görevleri adım adım açıklamak ve süreçleri anlatmak, disleksi olan öğrencilerin daha iyi takip etmelerini sağlayabilir.
 • Öğrenme stratejileri: Disleksi olan öğrencilere etkili öğrenme stratejileri öğretmek önemlidir. Bunlar arasında not alma teknikleri, anahtar kelime veya resim kullanma, özetleme yapma gibi yöntemler yer alabilir. Bu stratejiler, bilgilerin daha iyi anlaşılmasını ve hatırlanmasını sağlayabilir.
 • Ek zaman ve destek: Disleksi olan öğrencilere sınavlarda ek zaman ve ek destek sağlamak, stresi azaltabilir ve daha iyi performans göstermelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, bireysel veya grup çalışmalarında öğrencilere yardımcı olacak öğretmen veya öğretim asistanları da önemli bir destek sağlayabilir.

Disleksi, bireylerin öğrenme süreçlerini etkileyen bir durum olsa da uygun destek ve stratejilerle disleksi olan öğrencilerin başarılı olmaları mümkündür. Empati, anlayış ve özel eğitim yaklaşımlarıyla, disleksi olan bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine ve kendilerine güvenmelerine yardımcı olabiliriz.

Disleksi, zekayla ilgili bir sorun değildir. Disleksi, kişinin öğrenme tarzı veya zekasıyla ilgili bir engel değildir. Disleksi, dil işleme ve okuma-yazma becerileriyle ilgili bir öğrenme zorluğudur. Bu nedenle, disleksi olan bireylerin zekâ düzeyi diğer bireylerden farklı değildir.

Disleksi olan bireyler, genellikle diğer alanlarda yetenekli olabilir ve yaratıcılık, hayal gücü ve problem çözme becerileri gibi alanlarda öne çıkabilir. Ancak, okuma ve yazma gibi temel becerilerde güçlük yaşadıkları için, öğrenme süreci zorlaşabilir.

Disleksi olan bireylerin okulda başarılı olabilmesi için uygun eğitim ve destek önemlidir. Öğretmenlerin disleksi konusunda farkındalık sahibi olmaları ve öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun stratejiler kullanmaları gerekmektedir. Bireyselleştirilmiş öğrenme planları, uygun materyaller ve öğretim teknikleri, disleksi olan öğrencilerin potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmalarına yardımcı olabilir.

Disleksi, sadece farklı bir öğrenme tarzıdır ve disleksi olan bireylerin eşit bir eğitim hakkına sahip olduğunu unutmamak önemlidir. Öğrencilere destek sağlanarak, öğrenme becerilerini geliştirmeleri ve okulda başarılı olmaları mümkündür.

Disleksi olan bireyler genellikle aşağıdaki konularda zorluk yaşarlar:

 • Harflerin ve seslerin karıştırılması: Disleksi olan bireyler, harfleri ve sesleri karıştırabilirler. Örneğin, “p” yerine “b” veya “d” yerine “g” gibi hatalar yapabilirler.
 • Kelimelerin ters yazılması: Disleksi olan bireyler, kelime harflerini ters sıralayabilirler. Örneğin, “şapka” yerine “kasap” yazabilirler.
 • Okuma zorluğu: Disleksi olan bireyler, okuma sırasında kelime atlayabilir veya yanlış okuyabilirler.
 • Yazma zorluğu: Disleksi olan bireyler, yazarken kelimeyi doğru şekilde yazamayabilir veya yazım ve noktalama hataları yapabilirler.
 • Kelime dağarcığı sorunları: Disleksi olan bireyler, yeni kelimeleri öğrenirken zorluk yaşayabilir ve kelime anlamlarını anlamakta güçlük çekebilirler.
 • Matematiksel sembollerin karıştırılması: Disleksi olan bireyler, matematik sembollerini karıştırabilirler. Örneğin, “+” işareti yerine “-” işareti kullanabilirler.
 •  

Disleksi olan bireylerin hayatını kolaylaştıracak bazı öneriler şunlardır:

 • Erken tanı ve destek: Disleksi olan bireylerin erken tanı alması ve uygun destek hizmetlerine erişim sağlamaları önemlidir.
 • Özel eğitim ve terapi: Disleksiye özgü eğitim ve terapi programları, bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmalı ve destek sağlamalıdır.
 • Teknolojinin kullanımı: Sesli kitaplar, yazılım programları ve diğer teknolojik araçlar, disleksi olan bireylerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
 • Destekleyici ortam: Aile, öğretmenler ve çevre, disleksi olan bireylere destek olmalı ve olumlu bir öğrenme ortamı sağlamalıdır.
 • Kendine güven: Disleksi olan bireylerin kendilerine güvenmeleri ve başarılarını kutlamaları önemlidir.
 • Farklı öğrenme yöntemleri: Farklı duyusal yöntemlerin kullanılması, disleksi olan bireylerin öğrenmelerine yardımcı olabilir.
 • Planlama ve organizasyon becerileri: Bu beceriler, disleksi olan bireylerin öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirebilir.

Unutmayın, disleksi bireylerin yaşadığı zorluklar bireysel farklılıklar gösterebilir. Her disleksi bireyi kendine özgü güçlüklerle karşılaşabilir. Bu nedenle, bireyin ihtiyaçlarına ve özelliklerine uygun destek ve stratejiler belirlenmelidir.

Bununla birlikte, disleksi olan bireyler için genel olarak aşağıdaki öneriler de faydalı olabilir:

 • Düzenli çalışma ve tekrar: Düzenli çalışma ve tekrar, disleksi olan bireylerin öğrenme sürecini destekleyebilir. Öğrenilen bilgilerin düzenli olarak gözden geçirilmesi, kavramların pekiştirilmesine yardımcı olabilir.
 • İşaretleyici ve hatırlatıcılar: Renkli işaretleyiciler, hatırlatıcı notlar veya zaman yönetimi araçları gibi yardımcı araçlar kullanmak, disleksi olan bireylerin planlama ve organizasyon becerilerini geliştirebilir.
 • İş birliği ve iletişim: Disleksi olan bireyler, öğretmenleri, aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim halinde olmalı ve ihtiyaçlarını açıkça ifade etmelidir. İş birliği, destek sağlama ve uygun öğrenme ortamının oluşturulması açısından önemlidir.
 • Olumlu tutum ve özsaygı: Disleksi olan bireylerin kendilerine olan güvenlerini geliştirmeleri ve olumlu bir tutum sergilemeleri önemlidir. Hataların normal olduğunu anlamak ve başarıları kutlamak, özsaygıyı artırabilir.
 • Destek grupları: Disleksi olan bireylerin katılabileceği destek grupları veya kulüpler bulunabilir. Bu gruplar, deneyimlerin paylaşılmasını, motivasyonu artırmayı ve destek sağlamayı amaçlar.

Sonuç olarak, disleksi bireylerin öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak için uygun destek ve stratejilerin kullanılması önemlidir. Disleksi, kişinin zekasıyla veya yetenekleriyle ilgili bir sorun değildir. Her bireyin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarabilmesi için öğrenme ihtiyaçlarına uygun bir eğitim sağlanmalı ve desteklenmelidir.

https://disleksicozummerkezi.com/2023/04/05/disleksi-bireyler-neleri-karistirabilir

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.